Aantal thuis onderwezen kinderen is verdriedubbeld

Het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt is in de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld in de Verenigde Staten. Twintig jaar geleden was thuisonderwijs nog een onbekend begrip, maar de laatste jaren groeit het hard.

Door onvrede met de schoolinstituten, het onderwijs aanbod, de leraren en ook de agressie op school kiezen steeds meer ouders voor onderwijs waar ze zelf de verantwoordelijkheid over hebben en dit zo goed mogelijk kunnen inrichten voor hun kinderen.

Nederland loopt, mede door de Nederlandse wetgeving die niet alle ouders de vrije keuze geeft om voor thuisonderwijs te kiezen, enorm achter op deze ontwikkeling. Ook in het Verenigd Koninkrijk kiezen steeds meer ouders voor thuisonderwijs en is het een keuzemogelijkheid voor ouders die in willen spelen op de onderwijs behoefte van hun kinderen.

Dit heeft ook gevolgen voor de vervolgopleidingen zoals Universiteiten en werkgelegenheid bij bedrijven. Die ook voor deze, goed ontwikkelde student open staat. Top universiteiten in de Verenigde Staten hebben vaak al een apart instroom beleid voor thuisonderwezen kinderen.