Adoptie

We hebben besloten een kindje te adopteren uit het buitenland. Aangezien dit traject lang duurt, zullen we hier op de website een verslag bijhouden: 

Mei 2004   
Aanvraag BKA nummer

Juni 2005 
Uitstel aangevraagd. We hebben in korte tijd 3 kinderen gekregen. En het is nu allemaal even te veel.

Juni 2006  
We hebben de adoptieprocedure stopgezet. Het is nog steeds druk met 3 kinderen, daarnaast is Heleen (mijn zusje) overleden, en hebben we veel aandacht nodig voor ons eigen gezin.

De wens is nog steeds aanwezig, we gaan het nog een keer proberen. En we voelen dat we er nu weer naar toe kunnen leven.

December 2006 
Aanvraag BKA nummer.

8 december 2006
Bevestiging ontvangen met BKA nummer 20064 … (4e kwartaal van 2006)

 

Vergunninghouder: waarschijnlijk Wereldkinderen
Land: Brazilie
Bijzonderheden: sibling of tribling

Momenteel kijken we ook naar een verhuizing voor langere termijn naar de Verenigde Staten. Het is daar mogelijk om kinderen uit het pleegzorg systeem te adopteren, wat praktisch niets kost en er zelfs subsidie mogelijkheden voor zijn. Dat gaan we nog verder uitzoeken, de termijn kan dan ook versneld worden, maar ik weet niet of dat nodig is. Een ander fijn voordeel is dat het financieel een stuk gemakkelijker is dan de EUR 20.000 -30.000 die een buitenlandse adoptie in Nederland gaat kosten.

Wat staat er nog te gebeuren?
Deze planning is een indicatie van het adoptietraject.

december 2007
Ontvangst eerste factuur van ong. EUR 1000

mei – juli 2008
VIA cursus, dit is de voorbereidende adoptiecursus. Verplicht voor ouders van buitenlandse adoptie kinderen.

najaar 2008
3 Raadsonderzoeken (gesprekken)

december 2008 / januari 2009
Beginsteltoestemming ontvangen, een toestemmingsbewijs van het ministerie van Justitie. Dit heb je nodig alvorens je te mogen aanmelden bij een vergunninghouder (een stichting die bemiddelt in adoptie)

Voorjaar 2009
Intakegesprek bij Wereldkinderen.
Geplaatst op de algemene wachtlijst.

Vervolgens…
Start procedure voor de keuze van het land, van waaruit wij een kindje willen adopteren. Onze keuze gaat nu uit naar Brazilië, omdat wij daar eerder gewoond hebben. Tevens willen we graag meerdere kinderen tegelijk adopteren (broertjes/zusjes). De gehele procedure voor Brazilië bij Wereldkinderen, duurt op dit moment gemiddeld 21 maanden.

Februari 2011
We kunnen onze kinderen ophalen. Joep is dan al 8, Krijn 7 en Pim bijna 6.

We willen graag kinderen die jonger zijn dan onze eigen kinderen. Ook houden ze bij adoptie 1 jaar leeftijdsverschil tussen onze jongste. We worden dan ineens een groot gezin, wat tegenwoordig niet zo normaal is. Wij kijken er naar uit: de dynamiek in ons gezin en de kinderen met verschillende karakters/achtergronden en temperament.

We hebben nog een hele weg te gaan in adoptieland. En gelukkig ook veel voorbereidingstijd.