Schools kill creativity

We geven onze oudste van 4 jaar, Joep, thuisonderwijs. De belangrijkste reden waarom we dit doen, is dat we vinden dat de talenten van ons kind beter tot zijn recht komen, wanneer wij onze kinderen faciliteren in het volgen van hun passie. Er zijn nog maar weinig mensen in Nederland die zo'n bewust keuze maken. […]

We kunnen het onderwijs beter afschaffen

Een mooi bericht uit het Reformatorisch Dagblad: De aanbevelingen van de Onderwijsraad over het lerarentekort zijn een belediging voor onderwijsgevenden, stelt dr. Henk Dijkgraaf. Hij stelt voor het onderwijs gewoon af te schaffen. Waarom zouden we miljarden investeren in een systeem dat zich tegen de beschaving keert? Er schijnt zich een kentering voor te doen […]

Schools in 2020

In my opinion schools should be a free place that facilitates children and people of all ages to do what they want to do in a safe place and learning the skills they want to learn. I prefer calling it a community house, where everyone can bring and gain knowledge. The people who facilitate these […]

De dierenschool

Er was eens een groep dieren die een wereldschokkende daad wilde stellen om de problemen van de moderne tijd het hoofd te kunnen bieden. Ze besloten een school te stichten. Er werd een leerplan aangenomen dat bestond uit hardlopen, klimmen, zwemmen en vliegen. Uit administratieve overwegingen en in de geest van gelijkheid werd elk dier […]

Onderwijs gebaseerd op relaties

De Reggio Emilia methode is een methode of onderwijsvorm hoe je met kinderen omgaat. Onze kinderen gaan naar een Reggio Emilia kinderdagverblijf (Happy Faces) met veel tevredenheid. De Reggio Emilia methode is ontstaan in Italië en gaat ervan uit dat een kind een eigen drang heeft om te leren, dat het kind van zichzelf liefdevol, […]

Onderwijs gericht op de ontwikkeling van mijn kind

Bij het opvoeden en groter worden van mijn kinderen is het vraagstuk onderwijs steeds relevanter. Ik heb een goede tijd gehad op scholen toen ik jong was, maar ik mis wel wat wanneer ik kijk naar hoe ik de ontwikkeling van mijn kinderen het liefst zie en wat er op scholen aangeboden wordt. Niet allerminst, […]

Reggio Emilia teaching

The growth of my children is very important in my life. I am still looking to find the right education somewhere on this planet for my children and I shift frequently from where I would like my children to go, although I get closer to my ultimate kind of education every day. Reggio Emilia is […]