Kinderen beter thuis leren dan naar school

Een stukje uit een artikel op democratie.nu over het goede effect van thuisonderwijs op het kennisniveau van kinderen. Natuurlijk is kennis niet het enige dat nodig is voor een kind om evenwichtig op te groeien. Ik denk zelfs dat dat behoorlijk overgewaardeerd is; een kind heeft juist skills nodig om zijn/haar wijsheden te gebruiken in het leven. 

… Paulus stelt het probleem nog te beperkt. Het gaat niet enkel om de hoogbegaafde kinderen. Ook gewoon goedbegaafde kinderen komen niet aan hun trekken in de school.

Laat eens kijken. In de Verenigde Staten leren ongeveer een miljoen kinderen thuis. In Groot-Brittanië vele tienduizenden (zelfs 150.000 volgens The Observer, 13 augustus 2000). Uit de ervaring die met deze kinderen werd opgedaan, blijkt duidelijk dat goedbegaafde kinderen (en vermoedelijk ook vele andere kinderen) net zo goed of beter geholpen door helemaal niet naar school te gaan, maar zelf te studeren, onder begeleiding van een coach – bij voorkeur één van de ouders. Thuislerende kinderen bouwen immers over het algemeen een enorme leervoorsprong op ten opzichte van hun schoollopende leeftijdgenoten.

Hieronder vindt men de resultaten van een recent onderzoek, uitgevoerd door de Britse onderzoekster Paula Rothermel. De afgebeelde kromme is de klassieke Gausscurve of klokcurve, hier aangegeven voor testresultaten die het kennisniveau aangeven. Zoals altijd bevindt zich ongeveer 68% van de kinderen op minder dan één standaarddeviatie van het gemiddelde (tussen de buigpunten van de curve). Van de thuislerende kinderen bevindt de grote meerderheid zich echter boven deze middenmoot. Het gaat hier om jonge kinderen, getest op de leeftijden van 4-5 jaar, 7 jaar en 10 jaar.

Verdeling van NLP-scores van thuislerende kinderen (Year 1 = 4à5 jaar; Year 3 = 7 jaar; Year 5 = 10 jaar) in vergelijking met de standaard verdeling voor schoollopers.
www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002197.htm