Ontplooien door niet naar school te gaan

We staan vandaag in de krant! Het Nederlands Dagblad om precies te zijn. Ik hoop dat er nog veel positieve aandacht voor thuisonderwijs volgt. Want veel mensen kennen deze optie niet. En de thuisonderwijs community mag best wat groter, zodat de politiek ook de wetten in het voordeel van beiden kan aanpassen aan de tijd van nu.

Ontplooien door niet naar school te gaan
door onze redacteur Aaldert van Soest

Vorig jaar werden op grond van levensbeschouwing 170 kinderen vrijgesteld van de leerplicht. Dat is het hoogste aantal in tien jaar.
Welke reden hebben ouders om hun kinderen thuis te houden?

AMSTERDAM – Joep, de oudste zoon van Marieke en Rutger Hensel, is bijna vijf jaar oud. Op school zit hij nog niet en als het aan zijn ouders
ligt blijft dat voorlopig zo. Ze zitten in een procedure om vrijstelling te vragen voor de leerplicht, die voor Joep ingaat zodra hij vijf wordt.
,,Wij denken dat het voor onze kinderen het beste is, wanneer ze thuis onderwijs krijgen”, zegt Marieke Hensel. ,,Dan krijgen ze veel meer
persoonlijke aandacht en de ruimte om de specifieke talenten te ontwikkelen, die God hen gegeven heeft.”

In een schoolklas moet een docent zijn aandacht verdelen over twintig tot dertig leerlingen, zegt Marieke Hensel. ,,Kinderen zijn daardoor tot
hun achttiende met van alles verplicht bezig voor school en zouden dan pas daarna zich kunnen afvragen welk plan God met hun persoonlijk leven heeft.” Rutger en Marieke wonen in Amsterdam en zijn lid van een baptistengemeente. ,,In Amerikaanse baptistenkerken maken heel veel ouders de keuze om hun kinderen niet naar school te sturen. Soms geldt dat zelfs voor hele kerken.”

Behalve een groep baptisten zijn er onder andere orthodox-gereformeerden, zevendedagsadventisten en aanhangers van New
Age die hun kinderen thuis houden vanwege geloofsovertuigingen, licht Bernadette van Zuidam van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs toe. Ook is er een groeiende groep humanisten die vrijstelling krijgt van de leerplicht, aldus Van Zuidam.

Juridisch kunnen ouders hun kind thuis houden wanneer ze bezwaar hebben tegen de levensbeschouwelijke richting van alle scholen die op redelijke afstand van hun woning liggen. De ínrichting van het onderwijs is geen legale reden om een kind niet naar school te sturen. De rechter let er dan ook vooral op of de geloofsovertuiging van ouders inderdaad niet verenigbaar is met alle scholen binnen een straal van twintig kilometer van huis.

Toch spelen voor veel ouders hele andere redenen een rol, zegt Van Zuidam. ,,Dan moet je denken aan pedagogische bezwaren tegen het
schoolsysteem. Of hun kinderen leren op een hele andere manier dan de meeste kinderen.”

Het aantal leerlingen dat thuis les krijgt ligt volgens haar veel hoger dan 170. Dit aantal noemde staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs)
vorige week in een brief aan de Eerste Kamer. Van Zuidam: ,,Misschien gaat het om de officiële vrijstellingen die verleend zijn, maar er
krijgen veel meer kinderen thuis onderwijs. Dat wordt heel vaak gedoogd.’

Geplaatst op vrijdag 13 juli 2007 09:25 , laatste wijziging vrijdag 13 juli 2007 09:27, www.nd.nl