Wat kun je doen om de hoogbegaafdheid van je kind te stimuleren?

    * Focus op het gehele kind, inclusief de emotionele, gedrags en sociale ontwikkeling
    * Laat kinderen vrij om hun eigen intuitie te volgen en geef de beschikking over een gevarieerd aanbod van materialen voor hen om te ontdekken
    * Verplicht kinderen niet om gestructureerde leer activiteiten af te maken
    * Gebruik liefde en zorg wanneer je met kinderen werkt
    * Doe actief mee; jouw rol in het leren is cruciaal

Lessen geven is vaak moeilijk, vooral bij jonge kinderen die willen spelen. Er komt een moment dat kinderen vragen om iets te leren, wanneer ze in liefde en zorg worden opgevoed.

Wanneer je kinderen leert hoe ze een puzzel moeten maken en hoe ze problemen met speelgoed moeten oplossen, zorgt er voor dat ze niet leren hoe ze het moeten doen, ze leren hoe de oplossing eruit ziet.

Wanneer een kind leert de oplossing van een ouder iemand te kopieren, heeft het kind minder intelligentie nodig dan wanneer het kind de oplossing zelf leert bedenken.